Expozice

hrady

Soubor unikátních modelů Karla Lhotského

V expozici ZEMĚ HRADŮ můžete obdivovat:

Fiktivní hrad a podhradí z počátku 15. století.

Image
 • inspirace: zejména vizualizace Rostislava Vojkovského z nakladatelství PUTUJME, knihy Dobroslavy Menclové, Tomáše Durdíka a Vlastimila Vondrušky. Dále průzkumy středověkých vesnic: Pfaffenschlag, Mstěnice, Bystřec a projekt Curia Vítkov. Konzultace s Mgr. Pavlem Macků a dalšími památkáři.

 • diorama zachycuje stav k r. 1414 - přestavbu opevnění hradu reagujícího na rozšiřování užití palných zbraní, tzn. zakrývání ochozů hradeb střechami, aby nevlhl střelný prach obránců
 • ukázka středověké vesnice v podhradí s ukázkami řemesel
 • na modelu je celá řada detailů: povozy, káry, pluhy (oradla), ruční mlýnky na obilí, nářadí: cepy, vidle, lopaty, koňské ohlávky, jařma, česlo, sudy, kamenné nádoby... Je tu středověký jeřáb se šlapacím kolem, sušárna vyčiněných kůží, kovárna, chlévy, špýchary…, jsou tu hnojiště, je tu i oboroh, venkovní pícky, ohniště, dokonce naleznete v trávě i krtince a kravěnce. Je oživen 54 postavičkami lidí a 114 zvířaty (vč. drůbeže).
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský

Mnoho lidí má své sny, ale jen někteří si je dokážou plnit. Karel Lhotský ze Smolné si ten svůj naplňuje již několik let. Vytváří totiž věrné modely středověkých hradů a vesnic. Obnáší to tisíce hodin příprav a práce.

Tvrz Koválov

Image
 • pokus o vizualizaci šlechtického sídla (motte) k r. 1265 až 1270. Vytvořeny tři varianty možné podoby; dvě z nich zachyceny pouze na fotografiích, vystavena je varianta preferovaná prof. Ungerem.
 • Koválov založil (patrně!) v polovině 13. století Bohuš z Koválova, model představuje 2. fázi podoby sídla (za vlastnictví Matějem z Koválova, který mj. předsedal brněnskému soudu)
 • archeologický průzkum zde probíhal v sedmdesátých letech minulého století pod vedením prof. PhDr. Josefa Ungera, Csc. Model byl vytvořen na základě informací zveřejněných v r. 1994 Muzejní a vlastivědnou společností v Brně.
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský 

Horní tvrz Kestřany

 • pokus o vizualizaci pozdně-gotické podoby tvrze po přestavbě za Vaňka Koktana k roku 1455
 • Horní tvrz Kestřany je středověká tvrz ve stejnojmenné vesnici v okrese Písek. Založena byla nejspíše už koncem třináctého století a do roku 1446 sloužila jako panské sídlo rodu Kestřanských z Kestřan
 • podklady: doc. Ing. Arch. František Kašička Csc., SHP SURPMO, doc. Ing. Michael Rykl Ph.D., Archaia Brno
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský 
Image

Nový Hrádek u Lukova

Image
 • model představuje vizualizaci původní, tzv. staré části hradu (tj. plášťového hradu) ve stavu po přestavbě Osvaldem Eitzingerem k r. 1465
 • hrad založil Jan Jindřich v polovině 14. století (původně jako markraběcí lovecký hrad)
 • podklady: SHP z r. 2001 kompletní dokumentace (cca 1200 fotografií, plánků, vedut atp.) od Mgr. Lenky Šabatové (NPÚ, pracoviště ÚOP v Brně)
 • konzultace: Mgr. Jan Štětina
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský 

Románský tribunový kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku v řezu v podobě k roku 1230

 • Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku je nejlépe dochovanou románskou stavbou v Ústeckém kraji. Jedná se o památku nadregionálního významu řazenou do tzv. Vinecké skupiny kostelů (popř. hrabišický okruh) pojmenované podle románského kostela sv. Mikuláše ve Vinci v okrese Mladá Boleslav. Kostel je stěžejním dokladem vývoje románské architektury na našem území, vyznačuje se umělecky velmi vyspělým zpracováním románského tvarosloví. Kromě výše uvedeného je hodnota objektu v základním architektonickém výrazu, patině stáří a přítomnosti řady autentických stavebních konstrukcí (obvodové zdivo, klenby, torza omítek), které jsou cenným hmotným pramenem k poznání stavební historie zájmového objektu i k obecnému studiu vývoje stavebních konstrukcí.
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský 
Image

Tvrz s kostelem sv. Jakuba Většího ve Vroutku po roce 1300

Image
 • pokus o rekonstrukci hypotetické podoby kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku a přilehlého šlechtického sídla ve stavu na přelomu 13. a 14. století.
 • dvorec Kojaty Hrabišice i s kostelem existoval již v první třetině 13. století. Koncem 13. století byl již pravděpodobně spravován řádem křížovníků na pražském Zderaze.
 • podkladem a volnou inspirací pro model byla brožura „Vroutek“, kterou k výročí 790 let od první písemné zmínky vydalo město Vroutek v r. 2017. Konzultace s řadou památkářů
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský

Vízmburk na podzim L.P. 1303 

 • pokus o vizualizaci hypotetické podoby hradu Vízmburku na přelomu 13. a 14. století inspirovaný úvahami PhDr. Vladislava Razíma (NPÚ)
 • Vízmburk založil pan Tas, nebo snad už jeho otec, pan Petr ze Skalice
 • podkladem pro stavbu byla především příloha časopisu Průzkumy památek „Vízmburk raně gotický hrad a jeho proměny“ z r. 2012
 • Zvláštní poděkování Mgr. Janu Štětinov
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský

 

Image

Rotunda sv. Václava v Praze-Malé Straně

Image
 • Rotunda svatého Václava je bývalá románská rotunda, jejíž pozůstatky se nacházejí pod severozápadním rohem bývalého jezuitského profesního domu na Malostranském náměstí v Praze.
 • Rotunda vznikla podle legendy na místě, kde se zastavil 4. března (932 nebo 938) povoz s mrtvým tělem svatého Václava. Zvířata táhnoucí povoz se prý nechtěla pohnout z místa do té doby, než byli v nedalekém vězení osvobozeni nespravedlivě uvěznění lidé.
 • Ve vrcholném středověku sloužila rotunda jako pohřební kaple a přiléhala k nedalekému farnímu kostelu sv. Mikuláše (na jehož místě dnes stojí barokní kostel téhož zasvěcení). Po bitvě na Bílé hoře, kdy byl kostel sv. Mikuláše darován jezuitům, se rotunda dočkala barokní přestavby (v letech 1628–29) a stala se malostranským farním kostelem.
 • Měřítko: 1:160
 • Autor modelu: Karel Lhotský 

Trébuchet - obléhací zbraň 

 • Trébuchet [trebišet] byla obléhací zbraň pracující na principu vahadla (nerovnoramenné páky a protizávaží), nikoliv tedy torzního momentu jako u jiných katapultů. Jedná se o velký „dalekonosný katapult“ dřevěné konstrukce, určený k likvidaci zejména budov a hradeb, použít jej však bylo možné i k rozbití těsných formací pěchoty.
 • Jako projektily se také využívaly zápalné soudky či otepi slámy napuštěné olejem k šíření požárů.
 • Zcela netradiční munici představovaly soudky plněné mršinami, zdechlými zvířaty či žumpou. Stalo se tak např. při obléhání hradu Karlštejna r. 1422 husitskými vojsky, která naházela do hradu během půlročního obležení až na 2 000 kusů takové munice. Jednalo se o jakousi biologickou zbraň, šířící infekce mezi obleženými.
 • Měřítko: 1:25 
 • Autor modelu: Karel Lhotský 
Image

Hrady a další modely pana Karla Lhotského Vás přenesou do krás středověku.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

This image for Image Layouts addon

Karel Lhotský

(modelář)

narozen v r. 1950 ve Svitavách. Převážnou dobu svého profesního života působil v různých ekonomických funkcích (mj. byl metodikem informační soustavy, vyučoval na Vyšší odborné škole živnostenské, dvakrát působil jako ekonom ve firmách, ve kterých byl spoluzakladatelem, atd.). Celý život má řadu koníčků, z nich tři jsou nejvýraznější: cestování, muzika (část života i profesně), a obdiv ke všemu, co létá = letadlům a všem těm, kteří tyto stroje umějí vymyslet, postavit a řídit. S tvorbou modelů památek začal až v důchodu, v r. 2013. Rád by vytvořil soubor modelů hradů - ukázky různé hradní typologie. Doposud vytvořené modely se nacházejí v expozici ZEMĚ HRADŮ a jejich atmosféra středověku je neopakovatelná. Pan Karel Lhotský patří mezi špičku ve svém oboru a právem mu za jeho preciznost náleží obdiv.

logo_zeme-hradu_web.png