Expozice

hrady

Soubor unikátních modelů Karla Lhotského

V expozici ZEMĚ HRADŮ můžete obdivovat:

Fiktivní hrad a podhradí z počátku 15. století.

Image

 

 • inspirace: zejména vizualizace Rostislava Vojkovského z nakladatelství PUTUJME, knihy Dobroslavy Menclové, Tomáše Durdíka a Vlastimila Vondrušky. Dále průzkumy středověkých vesnic: Pfaffenschlag, Mstěnice, Bystřec a projekt Curia Vítkov. Konzultace s Mgr. Pavlem Macků a dalšími památkáři.

Mnoho lidí má své sny, ale jen někteří si je dokážou plnit. Karel Lhotský ze Smolné si ten svůj naplňuje již několik let. Vytváří totiž věrné modely středověkých hradů a vesnic. Obnáší to tisíce hodin příprav a práce.

 • diorama zachycuje stav k r. 1414 - přestavbu opevnění hradu reagujícího na rozšiřování užití palných zbraní, tzn. zakrývání ochozů hradeb střechami, aby nevlhl střelný prach obránců
 • ukázka středověké vesnice v podhradí s ukázkami řemesel
 • na modelu je celá řada detailů: povozy, káry, pluhy (oradla), ruční mlýnky na obilí, nářadí: cepy, vidle, lopaty, koňské ohlávky, jařma, česlo, sudy, kamenné nádoby... Je tu středověký jeřáb se šlapacím kolem, sušárna vyčiněných kůží, kovárna, chlévy, špýchary…, jsou tu hnojiště, je tu i oboroh, venkovní pícky, ohniště, dokonce naleznete v trávě i krtince a kravěnce. Je oživen 54 postavičkami lidí a 114 zvířaty (vč. drůbeže).

Tvrz Koválov

 • pokus o vizualizaci šlechtického sídla (motte) k r. 1265 až 1270. Vytvořeny tři varianty možné podoby; dvě z nich zachyceny pouze na fotografiích, vystavena je varianta preferovaná prof. Ungerem.
 • Koválov založil (patrně!) v polovině 13. století Bohuš z Koválova, model představuje 2. fázi podoby sídla (za vlastnictví Matějem z Koválova, který mj. předsedal brněnskému soudu)
 • archeologický průzkum zde probíhal v sedmdesátých letech minulého století pod vedením prof. PhDr. Josefa Ungera, Csc. Model byl vytvořen na základě informací zveřejněných v r. 1994 Muzejní a vlastivědnou společností v Brně.

 

Horní tvrz Kestřany

 • pokus o vizualizaci pozdně-gotické podoby tvrze po přestavbě za Vaňka Koktana k roku 1455
 • Horní tvrz Kestřany je středověká tvrz ve stejnojmenné vesnici v okrese Písek. Založena byla nejspíše už koncem třináctého století a do roku 1446 sloužila jako panské sídlo rodu Kestřanských z Kestřan
 • podklady: doc. Ing. Arch. František Kašička Csc., SHP SURPMO, doc. Ing. Michael Rykl Ph.D., Archaia Brno

 

Nový Hrádek u Lukova

 • model představuje vizualizaci původní, tzv. staré části hradu (tj. plášťového hradu) ve stavu po přestavbě Osvaldem Eitzingerem k r. 1465
 • hrad založil Jan Jindřich v polovině 14. století (původně jako markraběcí lovecký hrad)
 • podklady: SHP z r. 2001 kompletní dokumentace (cca 1200 fotografií, plánků, vedut atp.) od Mgr. Lenky Šabatové (NPÚ, pracoviště ÚOP v Brně)
 • konzultace: Mgr. Jan Štětina

Románský tribunový kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku v řezu v podobě k roku 1230 

Image

Tvrz s kostelem sv. Jakuba Většího ve Vroutku po roce 1300

 • pokus o rekonstrukci hypotetické podoby kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku a přilehlého šlechtického sídla ve stavu na přelomu 13. a 14. století.
 • dvorec Kojaty Hrabišice i s kostelem existoval již v první třetině 13. století. Koncem 13. století byl již pravděpodobně spravován řádem křížovníků na pražském Zderaze.
 • podkladem a volnou inspirací pro model byla brožura „Vroutek“, kterou k výročí 790 let od první písemné zmínky vydalo město Vroutek v r. 2017. Konzultace s řadou památkářů

Vízmburk na podzim L.P. 1303

 • pokus o vizualizaci hypotetické podoby hradu Vízmburku na přelomu 13. a 14. století inspirovaný úvahami PhDr. Vladislava Razíma (NPÚ)
 • Vízmburk založil pan Tas, nebo snad už jeho otec, pan Petr ze Skalice
 • podkladem pro stavbu byla především příloha časopisu Průzkumy památek „Vízmburk raně gotický hrad a jeho proměny“ z r. 2012
 • Zvláštní poděkování Mgr. Janu Štětinovi 

Hrady pana Lhotského Vás přenesou do krás středověku.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

This image for Image Layouts addon

Karel Lhotský

(modelář)

narozen v r. 1950 ve Svitavách. Převážnou dobu svého profesního života působil v různých ekonomických funkcích (mj. byl metodikem informační soustavy, vyučoval na Vyšší odborné škole živnostenské, dvakrát působil jako ekonom ve firmách, ve kterých byl spoluzakladatelem, atd.). Celý život má řadu koníčků, z nich tři jsou nejvýraznější: cestování, muzika (část života i profesně), a obdiv ke všemu, co létá = letadlům a všem těm, kteří tyto stroje umějí vymyslet, postavit a řídit. S tvorbou modelů památek začal až v důchodu, v r. 2013. Rád by vytvořil soubor modelů hradů - ukázky různé hradní typologie. Doposud vytvořené modely se nacházejí v expozici ZEMĚ HRADŮ a jejich atmosféra středověku je neopakovatelná. Pan Karel Lhotský patří mezi špičku ve svém oboru a právem mu za jeho preciznost náleží obdiv.

logo_zeme-hradu_web.png