Aktuality

ZEMĚ HRADŮ navštívil archeolog a kasteolog Milan Sýkora

Mgr. Milan Sýkora je český archeolog a kastelolog, který se zabývá především hrady husitského období a středověkou hmotnou kulturou. Od roku 1996 působí na Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kde byl nejprve zaměstnán jako terénní technik a později jako archeolog. V roce 2013 dokončil studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem četných výstav, článků a monografií o hradech na území severních Čech, které často doplňuje jím vytvořenými trojrozměrnými modely daných objektů. Podílí se na mezinárodním česko-saském projektu ArcheoMontan, mapujícím hornické aktivity v Krušnohoří. Rovněž je popularizátorem archeologie a kastelologie, pořádá přednášky pro veřejnost a vystupuje v pořadu Historie v terénu.


V minulosti se podílel na výzkumných projektech Hrady doby husitské, Hrady Českého středohoří, Renesanční kachle jako projev reprezentace aristokracie a poté se stal spoluřešitelem projektu česko-německé přeshraniční spolupráce ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Je autorem či spoluautorem několika výstav a řady článků v odborných časopisech a sbornících. Spolu s Ivanem Lehkým editovali monografie Pyšná sídla mocných: Hrady a tvrze na Mostecku (Most, 2014), Oltářík: Hrad Jakoubka z Vřesovic (Most, 2015) a Kalich a Panna: hrady Jana Žižky (Most, 2016)

503

Jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat a představit expozici ZEMĚ HRADŮ, tak vzácné a milé návštěvě. 

 

 

 

logo_zeme-hradu_web.png