Aktuality

Mgr. Pavel Macků věnoval do expozice ZEMĚ HRADŮ autorský model tvrze

Mgr. Pavel Macků věnoval do expozice ZEMĚ HRADŮ svůj autorský model fiktivní tvrze, který je inspirovaný terénní situací hrádku v Radkově a Dyjici u Telče, kde neznáme kromě terénních pozůstatků téměř nic - viz. článek Macků, Pavel 2014: Radkov a Dyjice. Zaniklé strážní (?) hrádky východně od Telče. In: Památky Vysočiny sv. V/2013, s. 88-99  

 

Hrádek z jihozápadní Moravy z přelomu 14.-15. století

(návrat z tažení)

Měřítko: 1:72

Autor modelu: Mgr. Pavel Macků 

Tvrz je věžového (donžonového) charakteru. Ve věži se v přízemí nachází konírna, sklad a sklep, v 1NP obytný prostor pro osádku hradu, a panstvo bydlí v 2 a 3 NP (což je velmi velkorysé řešení, podobné stavby měli většinou jen dvě NP).

303

301 

 

 

302

504

Mgr. Pavel Macků

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, zastává od 1. 7. 2017. Odborně se zaměřuje na hmotnou kulturu vrcholně středověké každodennosti, militaria, experimentální archeologii a tradiční řemesla. Aktivně se podílí na edukační, publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu. Od roku 2018 je zapojen v projektu NAKI II, „Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku“, ve kterém dokumentuje archeologické a památkové dědictví především v Kraji Vysočina pomocí letecké fotografie a dálkově řízených bezpilotních systémů (dronů). Od roku 2017 je doktorandem na Filozofické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

 

logo_zeme-hradu_web.png