Aktuality

Nové zastupitelstvo obce Hukvaldy navštívilo expozici ZEMĚ HRADŮ

Dne 28.11.2022 expozici ZEMĚ HRADŮ navštívili členové nově zvoleného zastupitelstva obce Hukvaldy. Obecní expozice ZEMĚ HRADŮ byla slavnostně otevřena dne 31.07.2021 a od té doby se zde udělalo hodně práce, expozice se neustále doplňuje, mění, rozrůstá. Také návštěvnost má stoupající trend.

Prozatím nebyla na vznik, fungování ani rozvoj expozice použita žádná dotace. Veškeré finanční prostředky nutné pro její vznik a vývoj byly získány z rozpočtu obce Hukvaldy a dále ze soukromých finančních prostředků současného provozovatele expozice – pana Miroslava Bittera. Všechny odvedené práce byly řešeny pomocí firem a dobrovolníků, kteří mnohdy práci odvedli pouze za úhradu nákladů na materiál. Velkou část prací řešíme jako provozovatelé vlastním úsilím a ve svém volném čase.

Povědomí vedení a zastupitelů o fungování a přínosu expozice pro obec Hukvaldy je pro nás velmi zásadní. Proto jsme na konec listopadu svolali schůzku a všechny nově zvolené zastupitele jsme expozicí provedli. Pan Miroslav Bitter všechny přítomné zastupitele seznámil s novinkami a dalšími plány do budoucna. Bez podpory Obce by expozice nikdy nevznikla a ani by se nemohla dále rozrůstat. Tímto děkujeme všem přítomným za jejich čas, který si na nás udělali, a zároveň současnému i minulému zastupitelstvu za stálou podporu. 

Za zastupitelstvo obce Hukvaldy se schůzky zúčastnili: Petr Laník, Luděk Bujnošek (starosta), Martin Vicher, Petr Axmann, Ivana Hrčková (místostarosta), Vlaďka Nevludová, Markéta Kološová, Tomáš Sasín, Lukáš Strakoš, Jan Jašurek (člen kontrolního výboru), Jiří Sedlář, Adam Holub. 

334

 

 

logo_zeme-hradu_web.png