Aktuality

Spolupráce s HUBERT Hukvaldy

V roce 2022 jsme navázali spolupráci s Hukvaldským biskupským environmentálním resortem – ve zkratce HUBERTem Hukvaldy.

Budova nynějšího Hukvaldského biskupského environmentálního resortu v minulosti sloužila jako objekt správců přilehlého arcibiskupského loveckého zámečku, který vznikl jako místo odpočinku uprostřed lašské přírody. V dobách socialismu byl objekt využíván jako školní jídelna, poté nebyla budova využívána nijak a jen chátrala. Díky uskutečněnému majetkovému narovnání prošla budova v letech 2019 – 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem rekonstrukce bylo zřídit komplexní a špičkově vybavený environmentální vzdělávací resort.

Jeho posláním je poskytovat inovativní a atraktivní vzdělávání o přírodních vědách. Velká část nabízených vzdělávacích programů je koncipována jako venkovní bádání, současně se však děti a studenti dostanou také k drobné manuální práci (kreativní tvoření) a zkoumání v laboratoři. Při tvorbě pracovních listů programů je kladen důraz na inovativní didaktické metody. Nabídka vzdělávacích programů je pravidelně aktualizována a doplňována tak, aby měl každý možnost účastnit se se svými dětmi či studenty stále nových a zajímavých aktivit. Vzdělávací aktivity probíhají z části v resortu a z části v Oboře Hukvaldy, přilehlém zámeckém parku, nebo také v přírodní rezervaci Palkovické hůrky.

Od letošního roku byla navázána spolupráce také s naší obecní expozicí ZEMĚ HRADŮ, a děti či studenti tak mají možnost získat povědomí o našich hradech, zámcích a vytvořit si tak k nim pozitivní vztah.

232
 
 

 

logo_zeme-hradu_web.png