Aktuality

Ateliérové focení RYTÍŘE

Dne 21. 03. 2022 proběhlo ve Fotocentru Šlachta ateliérové focení RYTÍŘE za účelem vytvoření propagačních materiálů ke stálé expozici ZEMĚ HRADŮ. Focení přijal Rytíř - Martin Anděl Č. na doporučení spolku historického šermu a tance Rytířů svatého grálu. Touto cestou děkujeme Martinu Andělovi Č. za ochotu a trpělivost během focení, a tím za podporu expozice ZEMĚ HRADŮ. I přes značnou váhu zbroje a teplotu v ateliéru proběhlo focení bez větších zádrhelů a výsledné fotografie jsou podle našich představ.

Jsme moc rádi, že má expozice ZEMĚ HRADŮ svého rytíře.

 

SPOLEK HISTORICKÉHO ŠERMU A TANCE RYTÍŘI SVATÉHO GRÁLU

Skupina vznikla již v roce 1989, přičemž se od počátku snažila o scénickou prezentaci historického šermu v souladu s možnostmi danými dobou a zkušenostmi zakládajících členů. Po uplynutí mnoha let a četných změnách v členské základně se stále věnují šermu a divadlu, ale repertoár se časem rozšířil o historizující scénické tance a noční ohňová představení. Bojové choreografie se snaží stavět na základě dochovaných poznatků dobového funkčního boje. Snahou spolku je prezentovat tyto souboje divákům v replikách skutečných historických zbrojí, nebo civilním oblečení příslušejícímu době konce patnáctého století.

Více informací o spolku naleznete na oficiálních stránkách "Rytíři svatého grálu". 

232
 
 

 

logo_zeme-hradu_web.png