Aktuality

Hrad Libštejn, nikdy nevydaný model od pana Richarda Vyškovského

Libstejn vedutaLibstejnHrad LibštejnK historii hradu Libštejn

Tichému údolí jižně od Liblína vévodí osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Hrad patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV. 

Hrad Libštejn nechal zbudovat před rokem 1361 Oldřich Tista z Hedčan, věrný služebník krále Karla IV. Libštejn byl postaven na nepřístupném místě, na skalnatém skalisku v údolí řeky Berounky, který na západní straně spadá příkře k řece a na severu i jihu je ukončen strmými roklemi dvou potoků. Na každé straně skalnatého hřebenu stála mohutná čtverhranná věž, z nichž se dnes zachovala jen severní.

Nádvoří, které se rozkládalo mezi oběma věžemi, bylo uzavřeno vysokou zdí, k níž přiléhal hradní palác. Hrad byl takovou pevností, že se jej nepodařilo dobýt ani husitům, kteří roku 1420 vtrhli do zdejší krajiny táboři a sirotci, vyplenili a vypálili okolí Krašova a Libštejna, ale o dobytí hradů se nepokusili. V roce 1425 přitáhli znovu, oblehli Libštejn a ostřelovali ho z okolních kopců. Dostali se do předhradí, ale hrad, hájený 80 zbrojnoši, nedobyli. Když husité viděli, že hrad nezískají útokem, zanechali tu 400 bojovníků, aby jej vyhladověli. Po sedminedělním obléhání se Bedřich i Hanuš Kolovratové rozhodli smluvit s husity smír a uzavřeli s nimi spolek a úmluvu věrně plnili. Zúčastnili se tažení polních vojsk i slavné bitvy u Domažlic 14. srpna 1431.

V té době byl hrad Libštejn také proslulým vězením, kde byli vězněni nejen poddaní z panství, ale i zajatí nepřátelští žoldneři a jiní nepřátelé až z Prahy. Hrad Libštejn byl hrad sice velmi pevný, ale při nastalé změně válečné techniky (použití střelných zbraní) bylo zapotřebí jej ještě více opevnit. V 16. století měl hrad 3 věže a baštu, v předhradí také 3 věže a na 20 obytných stavení s kaplí. Hradní pevnost se však brzy přestala vyhovovat novým nárokům na pohodlnější bydlení. Poslední majitelé se z hradu odstěhovali a již roku 1590 se uvádí jako pustý.

 

Část rozhovoru s Richardem Vyškovským v létě 2019

PROPAMATKY | Zbyněk Konvička

Richard Vyškovský st., jeden z nejplodnějších a  nejoblíbenějších autorů papírových modelů památek, slaví letos v červenci 90 let. S ním a s jeho synem jsme si povídali o více než 500 realizacích a další rozdělané práci.

Nejraději tvoříte modely již téměř zaniklých hradů. Jak to začalo?

U nás kdysi bylo kolem 700 hradů a tvrzí, ale dnes je jich pochopitelně většina ve formách zřícenin. Celý život jsem dělal na rekonstrukcích historické architektury, a tak jsem si řekl, že vrátím zříceninám život. Díky tomu, že jsem pracoval v památkové péči, mám určité možnosti, a tak snadněji mohu získat různé materiály z archivů. Vždy se snažím vybírat takový, který mě zaujme něčím, co se tam odehrálo, měl by tam být zajímavý příběh.

K jakým příběhům jste se dostal?

Třeba Libštejn je pro mě obrovská záležitost. Začal ho stavět Albrecht z Kolowrat. Zavilý katolík, který se dostal do sporu s husity. Ti Libštejn obléhali, ale nedobyli a chtěli osádku vyhladovět. To se jim nakonec podařilo. On se ale s nimi dohodl, že bude kališníky podporovat, pokud nechají jeho hrad stát. Na rozdíl od jiných středověkých smluv ji jako pravý rytíř dodržel a bojoval s husity u Tachova. Byl věrný i králi Jiříkovi z Poděbrad. Jeho syn šel v jeho šlépějích, když za ním přijel papežský vyslanec, aby to s nimi ukončil, řekl mu, že jeho pánem je český král a neposlechl ho. Tento příběh mě k hradu přivedl a tímto způsobem bych rád tyto skoro zapomenuté objekty chtěl přiblížit lidem nebo i mládeži.

Hrad Libštejn 

  • nikdy nevydaný model z dílny legendárního modeláře Richarda Vyškovského
  • tento model naleznete pouze v naší expozici
  • prvním modelářem, který sestavil tento model, byl náš dvorní modelář Josef Koudelka

 

logo_zeme-hradu_web.png